Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. informuje, iż w okresie od 18 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021r. wznawia nauczanie stacjonarne w klasach i zespołach edukacyjno-terapeutycznych I-III szkoły podstawowej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS z dnia 11 stycznia 2021r. Zgodnie z nimi do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie. Pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej, Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizują nauczanie zdalne na Platformie Microsoft TEAMS.

 

Dyrektor

Kinga Olejnik