Szanowni Państwo!

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż zgodnie z § 1a ust.2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do dnia 29 listopada 2020r.

Od dnia 16 listopada 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Branżowej I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przechodzą na tryb nauki zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. W przypadku trudności związanych z brakiem sprzętu bądź problemami z logowaniem się na platformę proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Pozdrawiam

Kinga Olejnik