Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie kl. I-III, kl. IV-VIII oraz Szkoły Branżowej I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizują zajęcia edukacyjne i praktyczne w Zespole Szkół Nr 3 w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.