Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż od 26.10.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie kl. IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych realizują zajęcia edukacyjne i praktyczne w szkole w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Z wyrazami szacunku

Kinga Olejnik