Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu.

REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU-DOBRZYNIU TRWA PRZEZ CAŁY ROK

 

Do Zespołu Szkół Nr 3 przyjmowane są dzieci i młodzież:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz sprzężeniami (autyzm, Zespół Aspergera, afazja i inne).
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Uczniowie Ci są objęci zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.

W Zespole Szkół Nr 3 funkcjonuje;
- 8 letnia Szkoła Podstawowa
- 3 letnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- 3 letnia Szkoła Branżowa I Stopnia

Nauka dla uczniów szkoły podstawowej, przysposabiającej do pracy i branżowej szkoły I stopnia trwa do 24 roku życia.
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze trwają do 25 roku życia.

I. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu przyjmuje uczniów, na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.
Wymagane dokumenty :
- oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
- kwestionariusz dla rodziców/ prawnych opiekunów,
- kopia aktu urodzenia,
- zdjęcie legitymacyjne.


II. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Szkoła ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności poprzez pracę, nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach. Poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
Wymagane dokumenty:
- oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- podanie o przyjęcie ucznia do szkoły,
- kwestionariusz dla rodzica/ opiekuna prawnego,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum,
- kopia aktu urodzenia,
- zdjęcie legitymacyjne.


III. Szkoła Branżowa I Stopnia przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Szkoła kształci w zawodach – kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Wymagane dokumenty:
- oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- podanie ucznia do szkoły,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum,
- wyniki egzaminu kończącego szkołę podstawową/ gimnazjum,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
- kopia aktu urodzenia,
- zdjęcie legitymacyjne.

Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu nie podlega rejonizacji, przyjmujemy uczniów z Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego oraz powiatów ościennych. Dla uczniów spoza Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego wymagane jest skierowanie ze starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia.
Dokumenty rekrutacji można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu.
Informacje o szkole można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny 56 683-25-53
kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz na naszej stronie https://zs3.golub-dobrzyn.com.pl/
i profilu Facebooka.

 

Zapraszamy do naszej szkoły
Zespół Szkół Nr 3
u. Konopnickiej 15
87-400 Golub-Dobrzyń