Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że od 1 czerwca uczniowie szkoły podstawowej

i ponadpodstawowej ( kl IV-VIII i kl I branżowej - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim)

będą mieli możliwość korzystania ze stacjonarnych konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Konsultacje będą miały charakter dobrowolny dla uczniów , a ich uczestnictwo zależało będzie od decyzji rodziców/opiekunów prawnych
uczniów lub zgody pełnoletniego ucznia.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z wychowawcami klas IV-VII i kl I branżowej.

Jednocześnie przypominam, że możliwe są konsultacje on-line po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym w danym oddziale.

 

Dyrektor

Kinga Olejnik