Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w związku

 z możliwością przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III

szkoły podstawowej i zorganizowania konsultacji uczniom klas VIII wznawia się realizację w/w zajęć w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu od dnia 26.05.2020 r. do 07.06.2020r.

Zajęcia i konsultacje mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców, opiekunów prawnych uczniów.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, proszę rodziców, opiekunów prawnych o kontakt telefoniczny , mailowy z wychowawcami klas.

 

Dyrektor

Kinga Olejnik