Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w związku z możliwością organizowania zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych wznawia się realizację w/w zajęć w Zespole Szkół Nr 3 od 20.05.2020 roku.

 

Zajęcia mają charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich będzie zależało  od decyzji rodziców, opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

 

W razie jakichkolwiek pytań, uwag proszę rodziców o kontakt telefoniczny, mailowy z wychowawcami klas i nauczycielami realizującymi zajęcia rewalidacyjne w szkole i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu ucznia.

 

 

Dyrektor

Kinga Olejnik