W ramach projektu " Program wyrównywania różnic między regionami III "obszar B w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu realizowany był projekt "Bezpieczna Łazienka".

Celem projektu była modernizacja istniejących łazienek i dostosowanie ich do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Likwidacja barier architektonicznych stworzyła przede wszystkim bezpieczne ale i godne warunki socjalno-bytowe naszym uczniom, przy jednoczesnym dostosowaniu pomieszczeń toalet do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych.

W sposób znaczący zmieniły się warunki sanitarne w naszej szkole dzięki czemu możemy kształtować właściwe nawyki higieniczne u uczniów, dzięki funkcjonalnym łazienkom dostosowanym do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Projekt dofinansowany został ze środków PFRON w wysokości 50% kosztów.

Pozostałe 50 % kosztów przekazał organ prowadzący placówkę - Powiat Golubsko-Dobrzyński.

W imieniu uczniów , nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu serdecznie dziękuję Panu Staroście Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiemu, Pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu za współpracę przy realizacji projektu "Bezpieczna Łazienka" .

Wszyscy podejmujemy działania, aby zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki do pracy , nauki, opieki i wychowania.

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Kinga Olejnik

 

received_224524468978572
received_227093781950833
received_231697538114018
received_279179829906317
received_283015069383157
received_696851527737660
received_722764405197502
received_836655443478456
received_1338367129690482
received_1401652376673046
received_2514646998848436