Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że do 24 maja 2020roku zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu
stacjonarnym w Zespole Szkół Nr 3 .

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka realizowana jest na odległość.

Z wyrazami szacunku

Kinga Olejnik