Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

Zespół Szkół Nr 3
Ul. Marii Konopnickiej 15
87-400 Golub- Dobrzyń
Tel./ Fax 56 6832553
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.zs3golub-dobrzyn.edu.pl

 

Nasza szkoła to placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Opieką obejmuje dzieci posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zespół Szkół Nr 3 obejmuje:
• Szkołę Podstawową I-VIII
• Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne
• Zespoły Edukacyjno - Terapeutyczne dla uczniów ze spektrum autyzmu
• Szkołę Przysposabiającą do Pracy
• Szkołę Branżową I stopnia- kierunki: Kucharz, Monter prac wykończeniowych w budownictwie
• Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
• Nauczanie indywidualne w domu ucznia


Nasze mocne strony:
• Mało liczne klasy i zespoły, co w pełni umożliwia realizację zasady indywidualizacji pracy
• Bus szkolny, zapewniający dowóz dzieci
• Całodzienną opiekę pielęgniarki
• Ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę
• Rewalidację dostosowaną do potrzeb dzieci
• Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne
• Nowoczesną salę gimnastyczną i rehabilitacyjną
• Bogato wyposażone sale dydaktyczne i pracownie warsztatowe
• Tablice interaktywne
• Salę stymulacji polisensorycznej
• Świetlicę szkolną
• Bibliotekę


Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne:

• Logopedyczne
• Korekcyjno-kompensacyjne
• Manualne
• Integrację sensoryczną
• Zajęcia muzyczno-ruchowe
• Zajęcia z psychologiem, pedagogiem


W naszej pracy stosujemy następujące metody pracy:
• Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• Symultaniczno - sekwencyjna J. Cieszyńskiej
• „ Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
• Terapia behawioralna
• Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Dogoterapia
• Biblioterapia
• Terapia ręki
• Metoda Ch. Knill
• Programy komunikacyjne ( PECS, Makaton)

W Zespole Szkół Nr 3 realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. W ramach projektu uczniowie z klas Przysposabiających do Pracy uczestniczą w zajęciach komputerowych oraz warsztatach kreatywności.

Szkoła to nie tylko miejsce do nauki, ale również przestrzeń do rozwijania zainteresowań, uspołeczniania oraz integracji z rówieśnikami. Dla naszych uczniów w ciągu roku szkolnego organizujemy liczne wycieczki, obozy, zloty harcerskie, wyjazdy na basen, udział w życiu kulturalnym i społecznym.

 

AKADEMIE OKOLICZNOŚCIOWE
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W WODZIE
BAJKOTERAPIA
SZKOLNA DRUŻYNA HARCERSKA
ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU„Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”.
ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
ZAJĘCIA Z USPRAWNIANIA MANUALNEGO