Wobec licznych pytań i wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem nauki ucznia w domu oraz czym są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, powstał materiał, który w przejrzysty sposób opisuje istotę tych zajęć.

 

Kształcenie na odległość- poradnik

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9449